Preaload Image

OBCHODNÍ PODMÍNKY – KURZY A SEMINÁŘE

OBCHODNÍ PODMÍNKY Šmídek gastro s.r.o.
Společnost Šmídek gastro s.r.o., IČ 01767453, se sídlem České Budějovice 3, Pekárenská 1024/15, zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25505, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností Šmídek gastro s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností Šmídek gastro s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme písemně či osobně v restauraci Krajinská 27. Registrace je možná přes e-shop, e-mailem nebo jinou písemnou formou.
Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.
Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny.
Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.
Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail „shrnutí objednávky“. Pokud vám toto „shrnutí“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne).
Přihlášky se přijímají nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.

Způsoby úhrady jsou:
– hotově –při objednávce v restauraci Krajinská 27
– převodem – na základě objednávky
– platební kartou – v restauraci Krajinská 27 (akceptujeme platební karty MasterCard a Visa).

Podkladem pro platbu je informace o objednávce, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí v emailu s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.
V případě hotovostní platby nebo úhrady platební kartou vám bude vytvořena objednávka v systému webu ucimevarit.cz a faktura vám přijde do vašeho emailu.
Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně emailem v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.
Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci při prezenci.

Slevy

Nabízíme vám možnost nákupu dárkových poukazů. Dárkový poukaz opravňuje majitele k výběru jakéhokoliv z pořádaných kurzů vaření.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během kurzu.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost Šmídek gastro s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Doprava do školicího centra a možnosti parkování

Kurzy pořádáme v restauraci Krajinská 27. Parkování na veřejných parkovištích v dostupné vzdálenosti.

Stornování objednávky

Objednávku je možné stornovat osobně v restauraci Krajinská 27, telefonicky nebo e-mailem. Objednávka bude stornována.

Platební podmínky, způsob úhrady

Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné.

Odstoupení od smlouvy /  Záruční podmínky

Záruka na zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku v platném znění.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Šmídek gastro s.r.o. povinna tuto informaci poskytnout.

Ostatní informace

Společnost Šmídek gastro s.r.o. je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu: 731 656 012 nebo 727 957 036 nebo nám napište na kurzy(zavináč)ucimevarit.cz. Všechny kontakty najdete zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30. 4. 2018